A szerződő adatai
KGFB szerződés megkötésének oka
A szerződés megkötésének oka: Válassza ki a listából, hogy milyen okból köti meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződését!

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése:
Abban az esetben válassza ki ezt az okot, amennyiben az alábbi állítások közül valamelyik igaz Önre:
-Magyarországon új gépjárművet vásároltam!
-Magyarországon használt gépjárművet vásároltam!
-Magyarországon először forgalomba helyezett, külföldről behozott gépjárművet vásároltam!
-Öröklés útján szereztem meg a gépjármű tulajdonjogát!

Évfordulós szerződés újrakötése:
Abban az esetben válassza, ha Önnek jelenleg van érvényes KGFB szerződése, és annak biztosítási évfordulójára új szerződést szeretne kötni.
A 2010.01.01 után vásárolt gépjárművek esetén a KGFB szerződések évfordulója a szerződés kockázatviselés kezdetéhez kapcsolódik.
Ezeknek a szerződések az évfordulója a kockázatviselés kezdetének napját követő év 365. napja.

Évfordulós szerződés váltás szerződő változással
Az évfordulós szerződésváltás speciális esete. Abban az esetben válassza, ha a biztosítandó gépjárműre korábban egy másik szerződő (pl. a gépjármű tulajdonosa) már szerződést kötött, és most -a szerződés évfordulóján- az üzembentartó köteles megkötni az új szerződést.

Díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés újrakötése:
Akkor válassza, ha Ön korábban érvényes KGFB szerződéssel rendelkezett egy biztosítótársaságnál, és az a szerződő díjnemfizetése miatt szűnt meg.
Ha a szerződés biztosítási időszak tartalma alatt díjnemfizetés miatt szűnik meg, az üzembentartónak az adott biztosítási időszak hátralévő részére vonatkozó új ajánlatát csak és kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, amelynél a szerződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetéssel szűnt meg.

Új üzembentartó bejegyzése
Akkor válassza, ha a gépjármű üzembentartójának személye megváltozott.
A KGFB tarifák mindig a gépjármű üzembentartójának személye alapján kerülnek meghatározásra.

Forgalomból kivont gépjármú újbóli forgalomba helyezése:
Abban az esetben válassza, ha az Ön gépjárművét korábban kivonták a forgalomból, és azt most vissza kívánja helyezni.

Közös megegyezéssel megszűnt szerződés: Akkor válassza, ha Önnek előző biztosítójával közös megegyezéssel szűnt meg a szerződése, és most a megszűnt szerződés helyett szeretne újat kötni.
..
A gépjármű előző szerződésének kelte: Ön úgy nyilatkozott, hogy arra a gépjárműre, amire Ön most -üzembentartóként- új szerződést kíván kötni. egy másik szerződő (valószínűleg a gépjármű tulajdonosa) korábban már szerződést kötött.
Azt a dátumot kell itt megadni, amikor a korábbi szerződő által kötött szerződés elkezdődött.
..
A gépjármű előző szerződésének vége: Ön úgy nyilatkozott, hogy arra a gépjárműre, amire Ön most -üzembentartóként- új szerződést kíván kötni, egy másik szerződő (valószínűleg a gépjármű tulajdonosa) korábban már szerződést kötött.
Az előző mezőbe beírt szerződés kezdete dátum alapján, ha Ön helyesen választott, és valóban évfordulóra kíván új szerződést kötni, akkor az itt megjelenített dátum lesz a korábbi szerződésének a vége.
KGFB Nyilatkozat: A vonatkozó biztosítási törvény értelmében a szerződőnek nyilatkoznia kell arról, hogy korábban érintett volt-e a kötelező felelősségbiztosítási rendszerben.
A nyilatkozat megtételekor ügyeljen arra, hogy a rendszer csak azonos gépjármű kategórián belül érvényes, vagyis például, ha eddig egy személygépjárműre vonatkozóan volt tagja a rendszernek, és most tehergépjárműre szeretne KGFB-t kötni, akkor a teherautó esetében Ön új belépőnek minősül, míg a személyautó vonatkozásában megszűnt szerződéssel, vagy érvényes szerződéssel rendelkezőnek számít.
Új belépő
Akkor válassza, ha Ön két éven belül nem volt szerződője - azonos gépjármű kategóriában - gépjármű kötelező felelősségbiztosításnak.
Megszűnt szerződéssel rendelkező
Akkor válassza, ha Ön két éven belül már volt szerződője - azonos kategóriába tartozó gépjárműre vonatkozóan - gépjármű kötelező felelősségbiztosításnak, de most nem rendelkezik érvényes szerződéssel.
Párhuzamos szerződéssel rendelkező
Akkor válassza, ha Ön jelenleg is rendelkezik érvényes gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel, egy - azonos gépjármű kategóriába tartozó - másik gépjárműre.
..
Az előzmény szerződés kezdetének dátuma: Ön úgy nyilatkozott, hogy a mai napot megelőző két éven belül már volt szerződője ugyanezen gépjármű kategóriába tartozó gépjármű-felelősségbiztosításnak.

Kérjük, adja meg, ennek a korábban kötött (előzmény) szerződésnek a kockázatviselés kezdetének dátumát.

Ezt az információt a biztosítási kötvényén találhatja meg.
..
Az előzmény szerződés megszűnésének dátuma: Ön úgy nyilatkozott, hogy a mai napot megelőző két éven belül már volt szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű-felelősségbiztosításnak.

Kérjük, adja meg, hogy a korábban kötött (előzmény) szerződése, mikor szűnt meg.

Ha az előző szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor a szerződés megszűnésének dátuma az utolsó díjrendezett nap + 60 naptári nap.
..
Az előzmény szerződés évfordulója: Ön úgy nyilatkozott, hogy megszűnt (előzmény) szerződéssel rendelkezik.

Adja meg az előzmény szerződésének évfordulóját!

Az előzmény szerződés évfordulóját a biztosítási kötvényén találhatja meg.

A Szerződő adatai
A gépjármű tulajdonosa, és üzembentartója eltérő személy?:
KGFB biztosítás szerződő:

A 2009. évi LXII. Törvény értelmében, a KGFB szerződés megkötésére a hatóság által kibocsátott okiratba bejegyzett üzembentartó, ennek hiányában a tulajdonos kötelezett biztosítási szerződést kötni.

Ha a gépjármű tulajdonosa eltér a szerződőtől (üzembentartótól) akkor állítsa igenre ennek a mezőnek az értékét!!
Szerződő irányítószáma: A szerződést kötő magánszemély esetén az állandó lakcímet (lakcímkártya szerint), jogi személy esetén a forgalmi engedélyben bejegyzett címének irányítószáma. Amennyiben magánszemély esetén az állandó lakcím nem egyezik meg a forgalmi engedélyben szereplő címmel, úgy kérjük gondoskodjon a forgalmi engedély módosításáról. Ezt a módosítást kockázatviselés kezdete előtt szíveskedjen megtenni.

Nem természetes személyek esetében biztosítónként az alábbi irányítószámot szükséges megadni KGFB szerződésnél, azaz erre a címre fog a biztosító tarifálni és a kötvényt kiállítani:
Aegon, K&H, Posta, Signal, Uniqa, Wáberer - a forgalmiban szereplő irányítószám.
Allianz, Groupama, KÖBE, Union, - a székhely irányítószáma.
Generali, Genertel - a telephely irányítószáma.
A szerződő személye: Válassza ki, hogy a szerződést magánszemélyként, vállalkozóként, vagy jogi személyként (cég, egyesület, alapítvány, stb.) köti.
Adószáma: Kérjük adja meg a szerződő adószámát!
Tevékenységi köre: Tevékenységi korrekciós szorzót akkor kell alkalmazni, ha a szerződő gazdálkodó szervezet és a cégbírósági bejegyzés alapján az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi főtevékenységként:
45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása;

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár);

55 Szálláshely szolgáltatás;
56 Vendéglátás;
58 Kiadói tevékenység;
59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvételkiadás;
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás;
62 Információtechnológiai szolgáltatás;
63 Információs szolgáltatás;
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység;
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás;
71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés;
72 Tudományos kutatás, fejlesztés;
73 Reklám, piackutatás;
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység;
75 állategészségügyi ellátás;
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás;
82 Adminisztratív,kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás;
86 Humán-egészségügyi ellátás;
87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás;
90 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység;
91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység;


A korrekciós szorzó alkalmazásához a TEÁOR szám megadása szükséges.

A kérdésre adott válasz az AEGON Biztosító díját befolyásolja.
TEAOR kód: A szerződő főtevékenységének TEAOR kódja. Amennyiben ismeri a főtevékenység TEAOR kódját, kérjük adja meg.
TEAOR besorolása: A szerződő főtevékenységének TEAOR besorolása.
..
Szerződő születési dátuma: Ön úgy nyilatkozott, hogy a szerződő magánszemély.
Adja meg a szerződő születési dátumát.

A dátumot éééé/hh/nn formátumban kell megadni, elválasztó jelek nélkül. Az 1 jegyű hónapokat, és napokat vezető nullával kell kiegészíteni.

A dátumot folyamatosan lehet gépelni a kurzor az év beírása után automatikusan a hónapra, majd a hónap beírása után a napra ugrik.
Szerződő neme: Ön úgy nyilatkozott, hogy a biztosítás szerződője magánszemély. Válassza ki a szerződő nemét.
Jogosítvány megszerzésének éve: Ön úgy nyilatkozott, hogy a szerződő magánszemély.
Adja meg, hogy melyik évben szerezte meg az adott járműkategóriára a jogosítványát.

A jogosítvány megszerzés évének legalább 17 évvel meg kell haladnia a születési dátum évét.

Ha nincs jogosítványa, kattintsa be a Nincs jelölő négyzetet.
Nincs
Nincs jogosítványa: Ha Ön nem rendelkezik jogosítvánnyal, akkor is lehet a felelősségbiztosítás szerződője. Ha nincs jogosítványa kattintsa be a jelölőnégyzetet.
..
Legfiatalabb gyermek születési dátuma: Több biztosítótársaság kedvezményt biztosít azoknak a szerződőknek, akiknek van 18 év alatti gyermeke.

Ha több 18 év alatti gyermeke van, akkor csak a legfiatalabb születési dátumát rögzítse.

Ha Önnek nincs 18 év alatti gyermeke, akkor a Nincs jelölőnégyzetet kattintsa be.
Nincs
Nincs: Amennyiben nincs 18 év alatti gyermeke, akkor pipálja be ezt a jelölőnégyzetet.

A tulajdonos adatai
A tulajdonos személye: Ön az előző oldalon úgy nyilatkozott, hogy az üzembentartó, és a tulajdonos személye eltérő.
Adja meg, hogy a gépjármű tulajdonosa magánszemély, vagy jogiszemély.
A tulajdonos irányítószáma: Ön az előző oldalon úgy nyilatkozott, hogy az üzembentartó, és a tulajdonos személye eltérő.
Adja meg, hogy a gépjármű tulajdonosa magánszemély, vagy jogiszemély.
..
A tulajdonos születési dátuma: Ön az előző oldalon úgy nyilatkozott, hogy az üzembentartó, és a tulajdonos személye eltérő.
Adja meg, a gépjármű tulajdonosának születési dátumát.
Finanszírozó a tulajdonos:Kérjük jelölje be, ha a tulajdonos a finanszírozó
Tulajdonos/Üzembentartó neme: Ön úgy nyilatkozott, hogy a szerződésben második magánszemély is érintett (üzembentartóként, vagy tulajdonosként)
Adja meg, az érintett magánszemély nemét.
Finanszírozó:Kérjük válassza ki a listából a finanszírozót.